26 november 2021

Ja till beredskapsträdgårdar

I den senaste artikeln på hållbarstad.se pläderar vi på Urbio för att redan nu förbereda för ett snabbt uppskalande av stadsodling. Överallt i världen där kriser slagit till har urbant odlande blivit en stötdämpande motkraft. Läs hela artikeln här >