27 augusti 2019

Att arbeta med sinnlighet

Det vi landskapsarkitekter gör spelar roll för hur människor i städerna mår. Det visar en nyligen uppmärksammad studie i ’People and Nature’. Så här arbetade vi på Urbio utifrån sinnliga aspekter på ett entrétorg till ett sjukhus i Katrineholm. In och läs artikeln på Hållbarstad.se om torgprojektet här >