10 februari 2016

Eko-effektivt på Gärdet

URBIO ritar på eko-effektiv närnatur i bostadsprojektet Ordonnansen på Gärdet. Platsen ligger invid spridningskorridoren mellan...

2 februari 2016

Gårdsrum i Kista Äng

Kista nordväst om Stockholm är i översiktsplanen utpekad som en av de nya tyngdpunkter som...

26 januari 2016

Grönytefaktoroptimerat i VRN

Västra Roslags-Näsby i Täby kommun kommer när det står färdigt innhålla “spännande arkitektur, grönskande tak,...

15 januari 2016

Tonårsflickors skolgårdsmiljö

URBIO kommer med bidrag från Boverket och i team med Urban Utveckling driva ett dialog- och brukarmedverkanprojekt på Skäggetorpskolan...

loading
1 2 3 4