3 oktober 2013

Mimmi praktiserar hos oss

URBIO har nu under hösten glädjen att ha Mimmi Borselius som praktikant hos oss. Mimmi...

22 september 2013

På spaning i Nantes (FR)

URBIO besökte årets europeiska miljöhuvudstad Nantes i Frankrike. Vi spanande bl a in stadsutvecklingsprojektet Bottiere...

11 september 2013

Parkutveckling Eldsundsviken

Vasallen i Strängnäs har anlitat URBIO för att gestalta en naturpark med platsbildningar i anslutning till...

10 september 2013

Grön länk: Rinkebyterrassen

URBIO har tagit fram ett gestaltningskoncept för den nya gröna länken mellan Rinkeby och Järvafältet...

28 augusti 2013

Föreläsning skolgårdsmiljöer

Hör Emma Simonsson på URBIO föreläsa om naturlekplatser och myllrande lekmiljöer på  ”Skolan och förskolans...

22 augusti 2013

Hamnplan snart färdigbyggt

I Finnboda Hamn fortsätter stadsutvecklingen och just nu håller Finnboda Hamnplan på att byggas klart med inflyttning...

7 augusti 2013

Temporär skolgård i Huddinge

URBIO har utvecklat ett landskapskoncept för en ny, temporär skolgård åt Skapaskolan i Glömsta, Huddinge. Skapaskolan har...

4 juli 2013

När livet intar taklandskapen

Tak har kommit att bli inte bara tak. Tak har blivit taklandskap. Och en sak...

3 juli 2013

Radhuslandskap ovanpå MoS

URBIO har på uppdrag av PEAB Bostad att titta på landskapet uppe på Nordens blivande...

30 juni 2013

Stadsutveckling i Marieberg

URBIO har på uppdrag av ByggVesta kopplats in att se över landskapsfrågorna kring ny bebyggelse...

13 juni 2013

Nya stadskvarter på Söder

När SL’s bussdepå på Södermalm i Kv Persikan flyttas möjliggörs ca 820 nya bostäder fördelat...

10 juni 2013

Kalejdoskopiska närmiljöer

Vad skapar QIMBY (Quality In My BackYard)? Svar: kalejdoskopisk landskapsarkitektur! Det är dags att fylla...

loading
1 2 3 4 5