Karolinska Institutet planerar för ett internationellt center med bostäder för utländska studenter och gästforskare och på uppdrag av HEBA Fastighets AB ritar URBIO nu på utemiljön kring ca 400 nya forskarbostäder på KI´s campus-område i Solna.