Ny bostadsnära park i Göteborg

25 september 2023

Urbio var nyligen på platsbesök vid det som ska bli en bostadsnära park vid Ebbe Lieberathsgatan i Göteborg! Idag en till större delen hårdgjord parkeringsyta ska bli en välbehövlig grön oas i en stadsdel som förtätats med många nya bostäder de senaste åren. Här ska vistelsevärden och ekosystemtjänster tillskapas samtidigt som kopplingen stärks mellan kringliggande stadsmiljö och det lilla naturområdet i väster. Flera stora träd finns redan, en värdefull resurs både för människa och andra organismer!