Naturlekplatserna i Görväln klara!

31 mars 2021

Japp! Naturlekplatserna i Görvälns naturreservat är nu färdiganlagda och snart, snart invigda! Gestaltningsidén är att de nytillagda elementen ska vara någonstans mellan det tillrättalagda och det vilda, för att sedan locka vidare ut i det vilda. Läs mer om projektet här >