URBIO arbetar med underlag inför samråd samt gestaltningsprogram för en ny, 12 avdelningar stor förskola i Alby. Gården gestaltas utifrån Reggio Emilia-inspirerad utomhuspedagogik, där barnen ska kunna få en förståelse för hur närmiljön fungerar.