Naturbant på samråd

6 februari 2024

Nu är Sveriges första naturbana projekt på samråd! I team med Belatchew arkitekter och på uppdrag av Selvaag Bostad har Urbio ritat på gröna fasader och takterrasser, lummig bostadsgård och multifunktionell förgårdsmark. Läs mer om projektet här>