Naturban vinst i Nacka!

25 januari 2022

I samarbete med Selvaag Bolig och Belatchew Arkitekter har Urbio tagit fram det vinnande bidraget i markanvisningstävlingen för det första naturbana kvarteret i centrala Nacka! Förslaget bjuder på rikligt med stadsgrönska på både taklandskap, fasader och gårdsnivån med ett tänk kring magasinering av dagvatten för bevattning av växtligheten.