Läs URBIO’s artikel om varför och hur närodling bör integreras i planeringen av nya stadsdelar där social och ekologisk hållbarhet är prioriterade mål. URBIO kallar den gröna stadsbyggnadsprincipen “odling-1-på-5”. Läs artikeln på Hållbarstad.se här >