Nacka Port på samråd

21 juni 2022

Efter flera års arbete är nu Nacka Port på samråd. Projektet är exempel på stadsbyggnad som är högt, tätt – och grönt. Tornen står som landmärke för alla som passerar mellan Södermalm och centrala Nacka. Urbio har ritat på gårdsmiljöer, torg och takterrasser samt beräknat grönytefaktor i fint samarbete med Balder och Kjellander Sjöberg. Se samrådsförslaget här >