URBIO har på uppdrag av Signalisten tagit fram ett förslag för en temporär park i Bagartorp, Solna. Den nya aktivitetsplatsen ska ersätta de skollokaler som rivs. Här ska ges plats för mötesplatser med långbord och grill, stadsodling samt spontanidrott som padeltennis och skate. Läs mer i Stockholm Direkt här>