“Våra stadsmiljöer är och har alltid varit konsekvensen av behovet av det fysiska mötet. De cyberbefriade stadsrummen blev en påminnelse om detta faktum.”  Läs hela hela URBIO-krönikan från framtiden om analoga oaser och nedkopplade frizoner på Hållbarstad.se.