Ta tillfället i akt att ta del av URBIO’s medarbetare Linda Pettersson’s föreläsning “Rödgrönblå stadsbyggnadskonst” på Landskapsarkitekturdagen den 24:e april! Det övergripande temat för årets branschdag på Alnarp är klimatförändringarnas krav på planeringen och gestaltningen av våra stadslandskap.