Nu är bostadsprojektet Kv Drivhuset vid Enskede Gård Gymnasium på samråd. URBIO har hjälpt Järntorget och Grad arkitekter att utveckla landskapsgestaltningen med odlingslotter på gård, integrerad förskola och dagvattenhantering på gårdsbjälklag.