Magiskt VM i Trädhus 2020!

2 oktober 2020

I årets upplaga av Magiskt VM i Trädhus kreerade team Urbio en himmelsgunga som hängdes upp och interagerade med tre stycken högresta popplar på Nytorpsgärde. Den lek- och hängvänliga plattformen tog upp den trekantiga trädformationen och bildade en rumslighet tillsammans med trädkronorna och himlavalvet ovanför.