Just nu arbetar URBIO med utformningen av en serie gårdsrum mitt på Södermalm. Projektet heter Stockholmsverken och ambitionen är att innergårdarna, tillsammans med nya butiker, restauranger och kaféer, ska utgöra en inspirerande och livfull miljö för alla som arbetar och bor i området. Läs mer här>