Lekotoper i Västertorp

15 januari 2024

På uppdrag av Stockholmshem har Urbio ritat en lekotop på en bostadsgård i samarbete med Virbela och Peter Korn. Här är bland grusplanteringar återfinns en liten lekbäck med baksand där insamlat dagvatten återbrukas till förmån för växterna på platsen och barns lek. Lekotopen är under uppförande, läs mer här >