Är du också en motionspendlare? Hur skulle Stråkstadens pulsådror kunna struktureras och utformas för att locka fler stadsbor till motionspendling? Spana in URBIO’s senaste idéartikel på Arkitektur- och Designcentrum’s portal Hållbarstad.se>