Landskapsarbete på f d regemente

15 oktober 2019

Programarbetet för den nya stadsdelen i Visborg går vidare. Nu väntar fördjupade skisser på områdets olika stadsrum och platsbildningar kopplade till naturtyperna runt omkring. Parallellt sker studier av det mer finmaskiga rörelsemönstret mellan husen och kopplingarna till omgivningen. Arbete sker på uppdrag av Region Gotland i samarbete med Ahlqvist Almqvist.