Kreativa krafter i Izmir

21 oktober 2020

Arbetet med projektet ’Jämställda leklandskap’ ihop med våra turkiska projektkollegor fortskrider, men pandemianpassat. Nu ska det framtagna förslaget på den lekfrämjande platsen, beläget på en kulle i staden Izmir, testas genom olika prototyper. Projektet som undersöker designfaktorer för könsneutrala lekmiljöer är ett Creative Force-samarbete understött av Svenska institutet.