Koncept för fjällandskap

14 september 2021

Urbio medverkar i team med AIX arkitekter för att på uppdrag av Serneke utveckla fjällbyn Fjätervålen i norra Dalarna. Nu startar utrednings- och analysarbetet samt konceptutveckling med fokus på att visa hur denna fjälldestination kan vidareutveckla både vinteraspekterna och barmarkspotentialen.