Västra Universitetsholmen i Malmö står inför en omfattande stadsomvandling. Området är en viktig länk mellan innerstad och Västra Hamnen. Malmö Stad har bjudit in tre landskapskontor, däribland URBIO, att arbeta fram idéer för gestaltningen av kajstråket.