URBIO har i samarbete med Backhans & Hahn hjälpt SVEAB Projektutveckling till vinst i markanvisningstävlingen  i den nya stadsdelen Södra Ladugårdsängen i Örebro. Kvarteret innehåller kollektivboende, smarta smålägenheter, mathubb och intressanta gårdsrum.