Vad skapar QIMBY (Quality In My BackYard)? Svar: kalejdoskopisk landskapsarkitektur! Det är dags att fylla framtida städers mellanrum med föränderliga miljöer som tillgodoser stadsbornas behov av stimulerande upplevelser. Läs hela artikeln här >