Arbetet med att utveckla det gamla varvsområdet Finnboda fortsätter. På uppdrag av HSB Bostad gestaltar och projekterar URBIO gator, kajer och cykelstråk i den östra delen av Finnboda längs med vattnet. Finnboda kommer fullt utbyggt ha ca 700 lägenheter. Läs mer >