URBIO har tillsammans med Urban Utveckling i dagarna avslutat det Boverket-finaniserade projektet ‘Jämställd skolgård’, där vi i dialog med eleverna på Skäggetorpskolan i Linköping både undersökt och i olika typer av bygg-projekt utvecklat en skolgård för alla – oavsett kön eller etnicitet.