Innovationspris till Lekotoperna!

20 december 2021

Urbio har, tillsammans med Örebro kommun, tagit emot första pris i IVL:s innovationstävling om lösningar för grönare städer för sitt bidrag om Lekotoper. Juryns motivering till priset löd: ”En snyggt paketerad och visualiserad lösning med chans att skapa attraktiva naturmiljöer och lekytor. Innovationen möter ett behov av multifunktionella miljöer i samhället. Lekotoper kombinerar ekosystemtjänster med sociala värden och sätter barnen i fokus och har stor potential att få oss att tänka nytt”.