I det senaste numret av Arkitekten (nr 9 2014) pläderar Mattias på URBIO i en debattartikel för hur den ekologiska och sociala hållbarheten i bostadsprojekten kan boostas genom att välja bort de dyra underjordsgaragen. Läs artikeln (som återfinns på sid 20) här >