I Snåret om Globala målen

14 november 2018

I det senaste avsnittet av Byggtjänsts podd Snåret medverkar Mattias på Urbio i diskussionen om behovet av att ankra stadsutvecklingen i FN:s 17 Globala mål, även kallat Agenda 2030. På vilka sätt kan samhällsinstitutioner och näringsliv arbeta med de Globala målen som plattform för miljöarbetet? Lyssna på poddavsnittet här >