Hamnbebyggelse utanför NKPG

7 februari 2020

Urbio arbetar just nu med att ta fram landskapshandlingar för ny bebyggelse i Lindö utanför Norrköping, och närmast i tid väntar inlämning av bygglov. Bostadshusen är ritade av Utopia arkitekter och de dynamiska gårdsrummen mellan byggnaderna aktiveras på olika sätt med en rad funktioner. Illustration: Utopia arkitekter.