URBIO har tagit fram ett gestaltningskoncept för den nya gröna länken mellan Rinkeby och Järvafältet – Rinkebyterrassen. Här byggs 350 nya lägenheter som förenas av en grönskande bostadspark med sociala funktioner. Beställare är ByggVesta Development.