Gör städer porösa (igen)!

11 februari 2022

I Urbios senaste idéartikel på Hållbarstad.se belyses det skriande behovet av att arbeta bort onödig hårdgjordhet – till förmån för det porösa! Mer yta i våra stadslandskap måste bli möjliga att infiltrera och hysa liv, annars kommer klimatförändringarna att få dyra konsekvenser för livet i staden. Läs artikeln här >