“Med 8 nya mil konstupplevelse skulle Stockholm bli inte bara en mer attraktiv stad, trots allt byggande, utan också befästa sin plats som kreativ kulturscen.” Läs URBIO´s senaste idéartikel på Hållbarstad.se om hur konst kan fungera som hävarm när nya stadsdelar börjar ta form.