Forum för glesbygdsaktivism

24 oktober 2019

I Urbios senaste artikel på Hållbarstad.se skriver vi om en enkel idé för att uppbåda och samla krafterna runt om i glesbygderna. Tanken är att ljugarsoffor och anslagstavlor kan få folka att mötas och prata ihop sig kring vad som måste göras för att inte glesbygden ska fortsätta utarmas, utan tvärtom ta stafettpinnen in i det nya hållbara samhället.