För livfulla energilandskap!

26 januari 2024

I Urbios senaste idéartikel pläderar vi för att tillvarata det momentum som uppstår i och med omställningen mot mer elektrifiering. Vi behöver säkerställa att vi bygger tillbaka förlorad biologisk mångfald – och gammalt bondförnuft skulle komma väl till pass i det arbetet! Läs hela artikeln här >