Fokus på prekära klimatläget

10 augusti 2021

Efter en välbehövlig sommarsemester börjar arbetet på kontoret ta fart igen. Det är med bedrövelse vi tagit del av rapporterna från runt om världen om värmeböljor och eldsvådor, skyfall och översvämningar samt nu senast IPCC´s sammanställning om klimatläget. Låt oss nu kavla upp ärmarna och bidra till koldioxidbantade, klimatanpassade tillika supertrivsamma landskapsprojekt!