Etappen Norra 2 i Norra Djurgårdsstaden går in i en ny fas. URBIO har på uppdrag av Byggnadsfirman Viktor Hanson, NCC Boende och Wallenstam att ta fram underlag till kvalitetsprogram med illustrationer och grönyteberäkningar, samt kalkylerbar systemhandling.