URBIO arbetar med landskapskoncept i stadsutvecklingsprojektet Stadshagen. Tillsammans med Archus hjälper vi Electrolux med fastighetsutveckling som knyter ihop stadsdelen med gröna kopplingar och platsbildningar. Ekosystemtjänster och högteknologiska lösningar är ledord för gårdarna uppe på taken.