URBIO deltar i ett två-årigt, VINNOVA-finansierat samverkansprojekt som syftar till att locka unga till mer utevistelse. Under två dagar utforskades utemiljön i Vårby gård tillsammans med 20 ungdomar för att fånga upp potentialen i den offentliga miljön.