Det nya “naturliga” redan här!

17 oktober 2018

I ett debattinlägg på Arkitekten.se pläderar Urbio för mer grannskapsplanering och social friktion, mer krontäckning av stadsträd och skulptering av marken inne i städerna. Allt detta för att möta upp kriser, värmeböljor och extremregn som är konsekvensen av den globala uppvärmningen som just nu accelererar. Läs hela artikeln här >