Dags låta staden grönska!

3 december 2019

Boverket i samarbete med en rad andra verk, organisationer och intressenter anordnar i dagarna ett tvådagarsseminarium med rubriken ”Låt staden grönska!”. Urbio medverkar på två av sessionerna, dels med vårt klimatanpassningsprojekt i Rålambshovsparken och dels med forskningsprojektet ”Hållbara lekmiljöer i staden” om ekosystemtjänster kopplat till lekmiljöer. Läs mer om evenemanget här >