1 maj 2013

Om naturlek på Lekplatsforum

”I naturleken tränas den motoriska färdigheten samtidigt som barnet utvecklar en relation till naturen.” Missa...

22 april 2013

URBIO ritar i Brofästet, NDS

URBIO har fått i uppdrag av Tobin Properties och Einar Mattsson att arbeta med gestaltning av bostadsgård, förgårdsmark, taklandskap...

6 april 2013

Återbruk loopar resurserna

”Att loopa resurserna i urbana landskap är ett sätt för den resurskrävande byggbranschen att minska...

4 april 2013

Kajer och stråk i Finnboda

Arbetet med att utveckla det gamla varvsområdet Finnboda fortsätter. På uppdrag av HSB Bostad gestaltar...

23 mars 2013

Om att odla i staden

URBIO föreläste på Landscape Design Studio åk4, Arkitekturskolan KTH, om kontorets idéer för hur stadsodling...

14 mars 2013

Kedjehus längs Råckstavägen

URBIO har hjälpt Åke Sundvall Projekt AB och JOLIARK med landskapsplaneringen för 35 nya kedjehus...

7 mars 2013

Framtidens skolgårdsmiljöer

Den 12:e mars föreläser URBIO på Teknologisk Instituts konferens ”Ny- och ombyggnation av skolmiljöer 2013”...

2 mars 2013

URBIO om gröna taklandskap

URBIO är just nu involverad i en rad projekt med gröna och socialt programmerade taklandskap....

27 februari 2013

Närodlingsoptimerad stad

Läs URBIO’s artikel om varför och hur närodling bör integreras i planeringen av nya stadsdelar där...

26 februari 2013

Ätbara parker i Arkitekten

I samband med en intervju med författaren till ”Hungry City”, Carolyn Steel (Arkitekten 2.13) omnämns...

20 februari 2013

Platsskräll – urban akupunktur

Det finns en underutnyttjad potential i stadens glömda mellanrum. Läs URBIO’s nya artikel om strategier för aktivering...

18 februari 2013

Mer grönt boende i söderort

Nu är bostadsprojektet Kv Drivhuset vid Enskede Gård Gymnasium på samråd. URBIO har hjälpt Järntorget och Grad...

loading
1 2 34 35 36 37