Romansmaxa hjärterummen – värna tête-á-tête-platserna!

11 augusti 2015

”Vi vill att parken blir så bra så att folk vill fria till varandra här!”, säger byggherrerepresentanten på ett möte i samband med ett stort stadsbyggnadsprojekt. Tanken är lockande och väcker samtidigt en massa frågor. Varför nyskapas så få romantiska platser inne i våra städer idag? Har vi glömt bort att det behövs ställen med fantastiska omgivningar och enastående vyer dit kärlekstörstande kan dra sig undan för en stund på tu man hand?

Från barockträdgårdarnas formklippta boskéer (dit paren smög sig undan från festligheterna för en tête-á-tête) till dagens hemlighetsfulla qruiser-parker – passionen har alltid tagit sig fysisk plats. Men nu under det moralistiska 10-talet undertrycks fenomenet: Hjärterummen har blivit något av en bristvara i staden.

Ett symptomatiskt uttryck för detta är myndigheternas krig mot kärlekslåsen. I Stockholm var tidigare Västerbron en plats med magnifik utsikt över staden dit älskande befäste sin trohet till varandra med hjälp av hänglås i broräcket. Idag har tyvärr Västerbron, liksom resten av stans höghöjdsbroar, försetts med självmordsstängsel som effektivt ersätter de fantastiska vyerna och den romantiska sublimiteten med en krass påminnelse om en havererad psykvård.

I kärlekens huvudstad Paris har 45 ton kärlekslås klippts bort från Pont des Arts och Seines botten ska dammsugas på alla tillhörande nedkastade nycklar. Kärleken bokstavligen städas bort från stadsrummet. Varför inte istället bejaka och ge än mer plats åt ömhetsbevisen till varandra i våra städer?

Det är nu hög tid att vända trenden genom att ta fram och verkställa planer för de romantiskt sublima platsernas roll i det attraktiva människohabitatet. På vilka sätt kan platser med hög romantikpotential förädlas (istället för degraderas)? Hur bör nya kärleksställen nyskapas i områden där människorna upplever det som en bristvara?

Dag därför att införa romansfaktor som planeringsverktyg för en mer värdetät stadsbygd fylld av hjärterum! Romansfaktor skulle göra både upprustningen av miljonprogrammets höghusbyar och morgondagens större stadsutvecklingsprojekt mer attraktiva och kärleksfulla. Målet bör vara att skapa en väv av romansmaxade tête-á-tête-platser i staden, där människor har lätt att få för sig att fria till varandra!