Riddarparken – urbant friluftsliv vid Riddarfjärden

6 april 2017

Finns det något bättre än att hänga en ljummen sommarafton med vänner i en park där kvällssolen glittrar över vattnet? Parker vid vatten med kvällssolslägen är en fantastisk tillgång för en stad, som inte bara ökar dess attraktivitet för medborgarna i staden, utan också förstärker staden som turistdestination. En plats med den här potentialen är Riddarholmen i Stockholm.

Riddarholmen har allt: vackra utblickar över vattnet, en lång och mångfacetterad historia och pampig byggnadsarkitektur. Här finns också en egen tunnelbanestation där röda och gröna linjer sammanstrålar. Lägg därtill kvällssolsläget. Ändå är Riddarholmen ett bakvatten, en avkrok, en återvändsgränd. För trots att det ligger mitt emellan allt, så är det inte på vägen till någonting.

Men det har inte alltid varit så, platsen har en spännande kulturhistoria: från 1200-talets betesö för getter till läge för ett gråbrödrakloster, vidare till 1600-talets adelspalats; som idag fylls av ämbetsverk och domstolar. Kajen här, som kallats ”Mälarhamnen”, var under många århundranden sjudande av stadsliv; en plats med fartygsangöring, omlastning av varor och kommers. Något har dock hänt på senare tid och idag vilar platsen folktom och öde. Mycket beror på Centralbrons barriäreffekt och att Riddarholmen inte förbinds med attraktiva gång- och cykelbroar. Riddarholmen av idag är mer än något annat Stockholms mest exklusiva bilparkering.

I ett växande Stockholm måste alla stadens platser nyttja sin fulla potential, vilket inte minst gäller i metropolens mest centrala delar. Stockholm är idag en innovativ stad med en ung befolkning som behöver strategiskt belägna mötesplatser för rekreation. När det byggda stadslandskapet alltmer tätnar tenderar avstånden till naturmiljöer att öka för allt fler. Genom att ge det urbana friluftslivet yta och rymd minskar behovet av att lämna staden för att få naturupplevelser. Det stadsintegrerade friluftslivet måste få bli en viktig del av morgondagens stadsliv!

Det första som behöver göras är att knyta samman Riddarholmen med dess omgivningar, så att platsen blir ”på vägen” och på så vis hamnar på medborgarnas mentala karta. En generös cykelbana blir den genaste vägen mellan Söders höjder och Kungsholmen via ramper som ansluter till befintliga cykelbanor. Riddarparken får också en egen hållplats för Riddarfjärdens pendelbåtslinje, med utmärkt tunnelbanenära läge vid Gamla Stan för omstigande kollektivtrafikresenärer. Dessutom passerar en sju kilometer lång hälsoslinga runt Riddarfjärden via bryggpromenaden längs med kajerna på Riddarholmen.

För att återskapa det forna stadslivet på platsen ges Riddarparken nya målpunkter som drar folk till platsen. Fem olika programmerade sociala noder som alla anknyter till temat urbant friluftsliv kopplat till läget vid vattnet och kvällssolen. De fem dragarna handlar om att få stadsborna att ta sig hit för att fiska, grilla, bada, naturskåda och ge sig ut med båt. Aktiviteterna är tänkta att sprida sig ut på vattnet på flytbryggor bland flytande öar med våtäng som förstärker parkens gröna karaktär.

På Stadsfiskehubben lånar du fiskeredskap och hämtar metmask i kompostplatserna. På Lägereldshubben hämtar du gratis ved för grillning vid vindskydden. Vid Badhubben vilar du på en filt på trädäck efter ett stärkande bad i de flytande badpooler. Här kan du vintertid ta en bastu efter att ha badat vak. Naturskådarhubben förser dig med information om djurarter i och kring Mälaren efter att du skådat från fågeltornet med en lånad kikare. Vid Båthubben kan du bege dig ut på Riddarfjärden på en hyrd kajak, sup, kanot eller roddbåt.

Ett Riddarparken med vattenkontakt i bästa kvällssolsläge skulle ingjuta nytt liv i en blind fläck på Stockholmskartan. Riddarparkens strategiska läge skulle också koppla samman det centrala Stockholm på nya sätt. Ett Riddarparken med ett tema som Det urbana friluftslivet skulle dessutom bli ett uppgraderat exempel på Stockholmsstilen från Glemme och Bloms tid. Då som nu kan landskapsarkitekturen användas som hävstång för att levandegöra kulturhistorien och aktivera stadslivet genom nyskapad parkgrönska.

Huvudstaden har inte råd att vara bli ett folktomt utomhusmuseum, medborgarna behöver Riddarparken!