Om torg och tillhörighet

25 juni 2018

Vad krävs för att torg ska stärka de sociala sammanhangen för människorna i en stad? Kan Verkstadspooler med sjudande föreningsliv vid och på torg göra att färre antal människor lämnas i ofrivillig ensamhet?

Tvärt emot vår tids individcentrerade livsstilar är vi människor i grunden ett flockdjur. Inte nog med att tillhörigheten till en stam uppfyller oss med trygghet, det har dessutom visat sig att de dagliga interaktionerna med andra medmänniskor är viktiga för vår hälsa. Forskarna har kommit fram till att långvarig, ofrivillig ensamhet utsätter oss för lågintensiv stress, som i sin tur kan leda till högt blodtryck, infektionskänslighet, depression och sänkta smärttrösklar. Ensamhet har de facto kommit att bli en välfärdssjukdom.

Om progressiva stadsbyggnadsprojekt faktiskt förebygger ofrivillig ensamhet genom att alstra mer kontakt mellan människor i staden, skulle vi få en friskare befolkning samtidigt som stora summor kunde sparas inom sjukvården.

Vi skulle kunna ta avstamp i det befintliga föreningslivet i det här landet och skapa nya torgkoncept där föreningslivet ges en mer central roll än idag! Varje svensk stadskärna med självaktning skulle behöva en större föreningsdriven inomhusyta, centralt belägen, som kopplas samman med ett torg. Med långsiktiga offentliga medel kan lokalen fungera som en vaktmästarledd verkstadspool med parallellkopplade mindre ateljéer, vari olika typer av föreningsliv kan ta plats. Verkstadspoolen utrustas med möbler, böcker, redskap och material, medan ateljéerna blir enskilda enheter endast för medlemmarna. Föreningsateljéernas verksamhetsinriktningar behöver kunna variera över tid allt efter trender och behov, medan den centrala Folkverkstan består.

Verkstadspoolen borde vetta ut mot torgmiljön och ha hangarliknande skjutpartier som kan förändra relationen mellan ute och inne, när klimatet så tillåter. Med räls från ateljéerna, genom verkstadspoolen och ut på torggolvet kan rullande moduler av möblemang och aktivitetsplattformar skjutsas runt. Ute i torgmiljön kan föreningarna skapa workshops och aktiviteter som kan fånga upp och involvera de förbipasserande. Genom att rangera de olika föreningarnas mobila vagnelement i olika konstellationer över tid skapas ett föränderligt och dynamiskt torglandskap. Här kan torgbesökarna mingla med filatelister, schackspelare, akvarister, syjuntor, karaoke-sångare, bingolirare, fritidsungdomar, barnteaterterskådisar, bokcirklar, kvällskursare, dartspelare, drejare, kroki-målare, lajvare, föräldralediga, e-sportare, dansare, instrumenttrakterare, föreläsningsbesökare med flera.

Vid dåliga väder och kallare årstider finns rälsspåren där på torget, lika fysiska som symboliska – som en påminnelse om allt det roliga och spännande som lockar där inne i Folkverkstan. Med verkstadspooler vid torg skulle människor i ensamhet helt enkelt få lättare att hitta sin flock.