Karmaparken – från flygfält till landskapspark

25 september 2020

Kan en plats ha ett samvete? Idag pratas om hur allt mer utbredd flygskam gjort det okynnes affärs- och weekendflygandet sunkigt. En symbolladdad plats som Bromma flygplats med skyhögt nettoutsläpp skulle behöva omvandlas, från en transitzon man färdas från, till ett resmål man med glädje tar till. Ett ställe som bygger en framtid på god karma via återbruk, kolsänkor, lokala kretslopp och hemester – helt enkelt en Karmapark!

I Karmaparken finns stora ytor, mycket himmel och en massa kvällsol att uppleva

Genom att avveckla flygtrafiken från Bromma kan en symbolladdad landskapspark, kallad Karmaparken, på temat ekosystemtjänster, återbruk, kolsänkor, lokala kretslopp och hemester komma till stånd. Istället för ett årligt nettoutsläpp av växthusgaser från flyget på 18 000 ton skapas en kolsänka genom 30 hektar nyplanterad rekreationsskog som binder upp mot 280 ton koldioxid per år. Parkens struktur utgår från stjärnformen i de fyra landningsbanorna. Varje bana ges varsitt tema: parkliv, kulturliv och solosportande respektive lagsportande. I stjärnans mitt, där de olika aktiviteterna möts, finns plats för större sportevenemang, festivaler och föreningsaktiviteter. I Karmaparken finns också blommande ängsmarker, trädplanteringar, målade aktivitetsytor på landningsbanornas asfalt och karaktärsskapande vindstrutsmaster.

Diagram som visar rörelsemönster, start/landningsbanorna, entrépunkter, skogarna, ängarna och programmerade ytorna
Flygplatsen konverterad till landskapspark
Karmaparken kan fortsätta handla om vind, himmel och flygande – men i ny tappning
Inzoomad plan
Dispositionsplan över funktionerna i den nya landskapparken