Om platsinterventioner och ekosystemtjänster

13 september 2016

Mattias Gustafsson, Urbios VD, föreläser om platsinterventioner som understödjer det underliggande naturlandskapet på konferens om ekosystemtjänster anordnad av Plattformen för hållbar stadsutveckling och Naturvårdsverket.

Mattias Gustafsson föreläser om appliceringen av tänk kring ekosystemtjänster

Se filmen här >