Om arbetet med Lekotoper

21 september 2020

Emma Simonsson på Urbio föreläser tillsammans med Mimmi Beckman på Örebro kommun om det Vinnova-finansierade forskningsprojektet om Lekotoper. Filmen är en del av UR Samtiden-serien ”Låt staden grönska”.

Mimmi Beckman (Örebro) och Emma Simonsson föreläser om Lekotoper

Barn inte bara älskar att leka, de behöver leka för att utvecklas ordentligt. Här berättar Mimmi Beckman, parkenheten Örebro kommun, och Emma Simonsson, landskapsarkitekt, mer om barnens behov av att leka och hur man jobbar med lekotoper och naturliga lekmiljöer, istället för traditionella lekplatser. Inspelat den 21 september 2020 på Arkdes i Stockholm. Arrangörer: Arkdes, Boverket, Naturvårdsverket, Naturskyddsföreningen, C/O City, Movium (SLU) och Akademien för landskapsarkitektur (SA).

Se filmen här >